Nagito Komaeda

Nagito Komaeda
Junko Enoshima
Junko Enoshima
Kokichi Oma
Kokichi Oma
Hajime Hinata
Hajime Hinata
Kyoko Kirigiri
Kyoko Kirigiri
Makoto Naegi
Makoto Naegi
Byakuya Togami
Byakuya Togami
Gundham Tanaka
Gundham Tanaka